NAUJIENOS

Visuomenės sveikatos programa „Nekentėk tyloje“

      Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai 2013 m. rugpjūčio – gruodžio mėn.  vykdo visuomenės sveikatos programą „Nekentėk tyloje“. Šia programa siekiama skatinti Mažeikių rajono mokyklų bendruomenės narių atsakomybę, kuriant saugią ir sveiką aplinką savo vaikams ir šeimoms nariams.

    Mažeikių rajono (Daubiškių, Renavo, Žemalės, Laižuvos) mokyklose vykdomos įvairios veiklos: socialinis pedagogas veda mokymus tėvams, psichologas skaito  paskaitas mokyklų bendruomenės nariams  apie vaiką žalojantį elgesį, tėvų, vaikų, patyrusių smurtą ar įtariamo smurto atvejais, konsultuoja individualiai, mokytoja konsultantė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimui teikia informaciją apie kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo ir privalomojo mokymo pradžios.

       Numatoma paruošti ir išleisti rekomendacinio pobūdžio prevencinę medžiagą tėvams apie būdus, padėsiančius tinkamai išreikšti ir suvaldyti savo jausmus.

 

Pedagogų metai. Konkursas „Noriu pasidalinti“


Nuo kovo 15 d. iki birželio 17 d. vyko KONKURSAS PEDAGOGAMS „NORIU PASIDALINTI“ (Nuostatai. Peržiūrėti.). Pedagogai  pristatė  darbus, pasidalino savo pasiekimais ir atradimais.

Publikuojame pedagogų pristatytus darbus:

 

  • Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Daiva Kaktavičiūtė dalijasi mokymo priemone „Dalyba 2 kl.“ SMART interaktyviai lentai su „SMART Notebook 11 programa“ (Peržiūrėti galima tik aprašą ir veiklą pdf formatu, o priemone naudotis galima tik turint SMART Notebook 11 programą) . Atsisiųsti.

 

  • Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Raimonda Stanienė supažindina su atlikto tyrimo „5-10 klasių specialiųjų poreikių mokinių integracija bendrojo lavinimo mokykloje“ klausimynu ir pateikia teorinę medžiagą. Atsisiųsti.

 

  • Mažeikių „Buratino“ lopšelio darželio specialioji pedagogė Laura Vilimaitė dalijasi pirminio ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų vertinimo anketa. Atsisiųsti.

 

  • Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos logopedė Daiva Račkauskienė pristato leidyklos „Gudragalvis“ išleistų garsų mokymo kortelių „Garsai s, z, c“ ir „Garsai š, ž, č“  panaudojimo būdus ir galimybes. Atsisiųsti.

 

  • Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisija pristato specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų tėveliams organizuotos savaitės „Bendradarbiaudami ugdykime vaiką“ momentus. Atsisiųsti.

 

  • Mažeikių r. Viekšnių gimnazijos logopedė Renata Glodenienė pristato metodinę priemonę „Skaitome ir vaidiname“. Atsisiųsti.

 

  • Mažeikių r. Viekšnių „Liepaitės“ lopšelio darželio logopedė Zita Jankienė pateikia kartu su vaikų tėveliais organizuoto renginio „Keliauju kalbos takeliu“ aprašymą. Atsisiųsti.

 

  • Mažeikių „Saulutės“ lopšelio darželio auklėtoja ir logopedė Renata Bumblauskienė bei priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rūta Žubikienė pateikia atviros veiklos „Kelionė laiko mašina“ aprašymą. Atsisiųsti.

 

Dėkojame konkursui pateikusiems darbus, jie visi vertingi. Konkurso dalyviai gaus Mažeikių švietimo centro kvalifikacijos pažymėjimus.

 

Konkurso nugalėtoja skelbiama Mažeikių rajono Viekšnių lopšelio - darželio logopedė Zita Jankienė už metodinę priemonę „Keliauju kalbos takeliu“. Ji apdovanojama Mažeikių r. PPT Padėkos raštu, fotomenininko Jono Strazdausko fotografijų knyga „Žemaitijos rūkai“ ir sausio mėnesį bus pakviesta vykti į baigiamąją Pedagogų metų konferenciją Jonavoje. Taip pat  Mažeikių r. PPT Padėkos raštu ir aukščiau minėta knyga apdovanojamos Mažeikių lopšelio - darželio logopedė Renata Bumblauskienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rūta Žiubikienė už metodinę priemonę „Kelionė laiko mašina“.