NAUJIENOS

Vyko seminaras „Inovatyvi psichologinės būklės diagnostika ir modernūs neurotechnologijų metodai“

Mažeikių Švietimo centre balandžio 27 d. vyko seminaras

„Inovatyvi psichologinės būklės diagnostika ir modernūs neurotechnologijų metodai“

 

Plačiau apie seminarą skaitykite čia

Seminaro akimirkos:

 

Įvyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „VAIKO GEROVĖ MOKYKLOJE. KAS JĄ LEMIA ....“

 

savo įkūrimo 20-mečiui pažymėti 2015 m. balandžio 14 dieną Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje organizavo respublikinę metodinę – praktinę konferenciją „VAIKO GEROVĖ MOKYKLOJE. KAS JĄ LEMIA ....“. Jos tikslas - aktyvinti gerosios patirties sklaidą ir aptarti veiksnius, lemiančius vaiko gerovę mokykloje. Dalyviai buvo kviečiami pasidalinti mintimis šiomis temomis:

  • Vaiko sėkmė mokykloje. Kiek tai lemia šeima?
  • Mokytojo asmenybės, profesinės kompetencijos ir mokinių mokymosi sėkmės sąsajos.
  • Ugdymo formos ir būdai, suteikiantys galimybę mokiniams atsiskleisti, pažinti save, savo galimybes, pamatyti savo potencialą.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 100 švietimo pagalbos specialistų, pedagogų, ugdymo įstaigų vadovų, svečių. Buvo perskaityti 5 pagrindiniai pranešimai ir pristatyti 7 stendiniai pranešimai. Galite susipažinti su konferencijos programa.

 

Pagrindiniai pranešimai:

 

 

Nuotraukose pranešėjos Reda Kunickienė, Jurgita Vainauskienė, Aušra Kurienė,  Lilia Suchocka, Salvinija Lukšienė

 

Stendiniai pranešimai:

 

  • „Geri skaitymo gebėjimai kaip mokinio sėkmės garantas. Kaip to siekti?“. Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Rita Raustienė, logopedė Audronė Neniškytė, specialioji pedagogė-logopedė Ingrida Burbienė
  • „IKT taikymo ugdymo procese galimybės“. Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės  Daiva Kaktavičiūtė, Raimonda Stanienė
  • „Šeimos vaidmuo ugdant sutrikusios klausos vaikus“. Mažeikių K.Jagmino pradinės mokyklos surdopedagogė Jolanta Jomantaitė
  • „Mokinių dalyvavimas projektinėje veikloje. Geroji patirtis Ventos gimnazijoje“. Akmenės r. PPT, Ventos gimnazijos psichologė Daiva Skirienė, Akmenės r. Ventos gimnazijos socialinė pedagogė Jūratė Mikelskienė
  • „Efektyvi pagalba mokiniui - mokyklos sėkmės rodiklis!”.  Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja papildomam ugdymui ir socialiniam darbui Danutė Komovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams Edita Buračienė,  socialinė pedagogė Ilona Grinkevičienė
  • „Ikimokyklinio amžiaus sutrikusios raidos vaikų sensomotorinės sistemos lavinimo svarba. Mažeikių lopšelio darželio „Bitutė“ patirtis“. Mažeikių lopšelio darželio „Bitutė" priešmokyklinės specialiojo ugdymo grupės pedagogė Vilija Štakonienė
  • „Bendradarbiavimas: Tėvai - pedagogai - specialistai”. Mažeikių lopšelio darželio „Eglutė" direktorė  Loreta Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Jasinskienė, specialioji pedagogė - logopedė Renata Tautvidė, logopedė Kristina Railienė, socialinė pedagogė Indrė Ligeikytė.

 

Konferencijos metu Mažeikių r. savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus ir vyr. specialistė Ana Kelpšienė Mažeikių r. PPT veiklos 20-mečio proga apdovanojo tarnybos direktorę Salviniją Lukšienę ir ilgametes darbuotojas: socialinę pedagogę metodininkę Vilmą Šinkevičienę, specialiąją pedagogę metodininkę Ritą Raustienę, gydytoją vaikų neurologę Virginiją Berenienę. Nuotraukose - apdovanojimo akimirkos.

Toliau nuotraukose - konferencijos akimirkos, svečių sveikinimai.