NAUJIENOS

Metodinis renginys Vilniaus miesto PPT

Spalio 1-2 dienomis Vilniaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba pakvietė dalyvauti metodiniame renginyje „PPT darbo kokybės gerinimas“.

Renginyje dalyvavo visos Mažeikių r. PPT specialistės. Buvo aptarti visi tarnyboms aktualiausi klausimai, iškylančios problemos, pasidalinta jų sprendimo būdais.

Skaitė pranešimą daugiašalio projekto seminare „Ankstyvasis technologinis ugdymas“

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas  dalyvauja tarptautiniame projekte „ICT Ways for Science Classrooms“. Viena iš projekto veiklų - mokytojų, taikančių IKT savo darbe, gerosios patirties sklaida.

 

2015 m. birželio 22 d. projekto vadovai pakvietė pristatyti savo IKT taikymo praktinę patirtį ikimokykliniame bei priešmokykliniame ugdyme gerosios patirties sklaidos seminare „Ankstyvasis technologinis ugdymas“. 

 

Seminare Mažeikių r. PPT logopedė Audronė Neniškytė drauge su Mažeikių lopšelio darželio auklėtoja Vilija Štakoniene pristatė pranešimą „Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo galimybės specialiajame ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.“

 

Plačiau apie seminarą galite paskaityti čia ir čia.