NAUJIENOS

Seminaras Mažeikių rajono ugdymo įstaigų psichologams

2022 metų sausio 20 dieną Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Diana Diržinskė ir Inga Bareikienė Mažeikių švietimo centre vedė ilgalaikės programos „Psichologo kompetencijų gilinimas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“ seminarą Mažeikių rajono ugdymo įstaigų psichologams ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių atpažinimas ir psichologinis vertinimas ugdymo įstaigoje“.

Aptarti mokinių psichologinio vertinimo instrumentai, jų naudojimo galimybės ugdymo įstaigose ir pirminio bei pakartotinio vertinimo dokumentų pildymo klausimai. Dalintasi patirtimi, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, aptartos sudėtingesnės situacijos, ieškoma efektyvių pagalbos mokiniui būdų. 

Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narių intervizijų grupė

2022-01-13 Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai dalyvavo Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narių intervizijų grupėje. Aptarta praėjusių metų veikla, pasidalinta patirtimi. Diskutuota apie PPT psichologų prioritetinės veiklos – psichologinio vertinimo kokybės galimybių gerinimą, siekiant užtikrinti geresnį specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių inkliuzinį ugdymą įstaigose.