NAUJIENOS

„Apskritojo stalo“ diskusijos - konsultacijos (2021 m.)

 

2021 m. kovo 23 d. Mažeikių r. PPT specialistės Rita Raustienė ir Audronė Neniškytė pakvietė mokyklų specialiuosius pedagogus ir logopedus į nuotolines „Apskritojo stalo“ diskusijas-konsultacijas apie individualaus plano sudarymą įvairiapusių raidos, t. y. autizmo spektro, sutrikimų turintiems mokiniams.

Diskusijos dalyviai pasidalino savo patirtimi ir įžvalgomis apie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-09-14 Nr. V- 1367 įsakymo „Dėl Ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo“ vykdymą mokyklose. Buvo kalbama apie individualaus plano sudarymą šį sutrikimą turintiems mokiniams.

Aktyviai diskusijose dalyvavo Senamiesčio pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Daiva Kaktavičiūtė, „Ventos“ progimnazijos specialioji pedagogė Laima Daujotienė, Sodų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Alma Tiškutė. Savo nuomonę išsakė ir kitos diskusijos dalyvės.

NUOTOLINĖS SUPERVIZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PSICHOLOGAMS (2021 M.)

Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų psichologams teikiamos individualios supervizijos telefonu ir vaizdo pokalbiai.

Supervizijas veda III kvalifikacinės kategorijos psichologė, grupinės psichoterapijos specialistė, edukologijos magistrė Diana Diržinskė.

Kreiptis el. paštu ertendi@gmail.com