NAUJIENOS

Mokytojo padėjėjo mokymo programa

Kviečiame mokytojų padėjėjus dalyvauti ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje Mokytojo padėjėjo mokymo programa. Lektorės – Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės I. Bareikienė ir D. Diržinskė, spec. pedagogė I. Bareikienė ir socialinė pedagogė  D. Tiškuvienė. Registracija į modulius www.semiplius.lt

2021 m. spalio 4 d. Mažeikių PPT pasirašė sutartį

Nuo 2021 m. spalio 4 d. Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba pasirašė A. Spektro mokyklų tinklo bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru. Šalys įsipareigojo dalintis gerąja patirtimi su kitomis įstaigomis, organizuoti A. Spektro mokyklų tinklo veiklas, kvalifikacijos tobulinimo renginius ir kt.