NAUJIENOS

Konsultacija „Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Mažeikių švietimo centru 2021 m. lapkričio 29 d. 14 val. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programos Teorinių ir praktinių ugdymo modelių dermė mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, veiksmingame ugdyme VI modulio renginį – konsultaciją Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų

Lektorės: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus logopedė Loreta Grigainienė.

Konsultacija vyks nuotoliniu būdu.

Mokytojo padėjėjo mokymo programa

Kviečiame mokytojų padėjėjus dalyvauti ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje Mokytojo padėjėjo mokymo programa. Lektorės – Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės I. Bareikienė ir D. Diržinskė, spec. pedagogė I. Bareikienė ir socialinė pedagogė  D. Tiškuvienė. Registracija į modulius www.semiplius.lt