NAUJIENOS

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos dirbančio socialinio pedagogo 2021 m. įgyvendinamos veiklos

Įgyvendinant NŠA vykdomo projekto Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas (Nr.09.2.2-ESFA-V-707-03-0001) veiklą Švietimo pagalbos plėtra nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu, Mažeikių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirbančio socialinio pedagogo 2021 m. įgyvendinamos veiklos:

       vaiko įvertinimas;

    konsultacijos tėvams siekiant mažinti neigiamą socialinės aplinkos faktorių poveikį vaikų ugdymuisi;

       metodinis-informacinis konsultavimas ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams;

       mokymai tėvams įgyvendinant programą – Sėkmingas tėvystės gebėjimų ugdymas.

Konsultacija „Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Mažeikių švietimo centru 2021 m. lapkričio 29 d. 14 val. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programos Teorinių ir praktinių ugdymo modelių dermė mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, veiksmingame ugdyme VI modulio renginį – konsultaciją Individualių pagalbos planų rengimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų

Lektorės: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus logopedė Loreta Grigainienė.

Konsultacija vyks nuotoliniu būdu.