NAUJIENOS

Socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė š.m. gruodžio 1 d. dalyvavo renginyje

Socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė š. m. gruodžio 1 d. dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ir Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame renginyje „Psichoaktyviosios medžiagos jauno mažeikiečio gyvenime“, skirtame psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai gerinti ir Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Renginio metu apžvelgta situacija rajone, susijusi su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu tarp jaunimo, pristatytos vykdomos prevencinės programos, diskutuota apie prevencinių priemonių efektyvinimą, bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis gerinimą, apsaugant jaunus žmones nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos dirbančio socialinio pedagogo 2021 m. įgyvendinamos veiklos

Įgyvendinant NŠA vykdomo projekto Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas (Nr.09.2.2-ESFA-V-707-03-0001) veiklą Švietimo pagalbos plėtra nacionaliniu ir savivaldybės lygmeniu, Mažeikių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirbančio socialinio pedagogo 2021 m. įgyvendinamos veiklos:

       vaiko įvertinimas;

    konsultacijos tėvams siekiant mažinti neigiamą socialinės aplinkos faktorių poveikį vaikų ugdymuisi;

       metodinis-informacinis konsultavimas ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams;

       mokymai tėvams įgyvendinant programą – Sėkmingas tėvystės gebėjimų ugdymas.