NAUJIENOS

2021 m. gruodžio 2 d. nuotolinis pasitarimas

2021 m. gruodžio 2 d. Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės organizavo pedagogų nuotolinį pasitarimą dėl mokinių pirminio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo organizavimo švietimo įstaigoje. Konsultaciją vedė logopedė Audronė Neniškytė ir specialioji pedagogė Rita Raustienė.

Socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė š.m. gruodžio 1 d. dalyvavo renginyje

Socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė š. m. gruodžio 1 d. dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ir Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame renginyje „Psichoaktyviosios medžiagos jauno mažeikiečio gyvenime“, skirtame psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai gerinti ir Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Renginio metu apžvelgta situacija rajone, susijusi su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu tarp jaunimo, pristatytos vykdomos prevencinės programos, diskutuota apie prevencinių priemonių efektyvinimą, bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis gerinimą, apsaugant jaunus žmones nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.