NAUJIENOS

Kvietimas į specialiosios pedagogės Ritos Raustienės paskaitą

Kviečiame į nemokamą nuotolinę specialiosios pedagogės Ritos Raustienės paskaitą tėvams (globėjams) „Pažintinių procesų lavinimas priešmokykliniame amžiuje – geras startas 1-oje klasėje“.

Paskaitos data 2021-12-15

Paskaitos pradžia 17:30 val.

Registracija: ritaspec134@gmail.com (registruojantis nurodykite vardą, pavardę, el. paštą, tel.Nr. )

Nuorodą prisijungimui atsiųsime atskiru laišku arčiau renginio datos.

Kontaktinis asmuo Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Rita Raustienė, tel. 8 615 13 415.

2021 m. gruodžio 2 d. nuotolinis pasitarimas

2021 m. gruodžio 2 d. Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės organizavo pedagogų nuotolinį pasitarimą dėl mokinių pirminio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo organizavimo švietimo įstaigoje. Konsultaciją vedė logopedė Audronė Neniškytė ir specialioji pedagogė Rita Raustienė.