NAUJIENOS

Direktorė L. Antanavičienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje

Gruodžio 14 d. direktorė L. Antanavičienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje Tinklaveikos patirtys įtraukčiai švietime. Pristatytos vykdomos, numatomos veiklos įtraukčiai nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos lygmenimis: minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimas, universitetų ir mokyklų bendradarbiavimas, lyderystė ir bendradarbiavimas su Vaiko gerovės komisijomis, mobilumas, lankstumas, prieinamumas. Aptarti išorinio teminio vertinimo  į pagalbą mokykloms pasirengiant įgyvendinti įtraukųjį ugdymą – rezultatai.

Kvietimas į specialiosios pedagogės Ritos Raustienės paskaitą

Kviečiame į nemokamą nuotolinę specialiosios pedagogės Ritos Raustienės paskaitą tėvams (globėjams) „Pažintinių procesų lavinimas priešmokykliniame amžiuje – geras startas 1-oje klasėje“.

Paskaitos data 2021-12-15

Paskaitos pradžia 17:30 val.

Registracija: ritaspec134@gmail.com (registruojantis nurodykite vardą, pavardę, el. paštą, tel.Nr. )

Nuorodą prisijungimui atsiųsime atskiru laišku arčiau renginio datos.

Kontaktinis asmuo Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Rita Raustienė, tel. 8 615 13 415.