NAUJIENOS

Praktinis seminaras „Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių mokinių dėmesio ugdymas“

Gruodžio 9 ir 14 dienomis Mažeikių rajono PPT logopedė Audronė Neniškytė Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos pedagogams vedė praktinį seminarą „Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių mokinių dėmesio ugdymas“. Seminaro metu lektorė supažindino su Gina Davies (Jungtinė Karalystė) sukurtos programos „Attention Autizm“ pagrindiniais principais ir vaikų dėmesio ugdymo etapais bei pademonstravo praktines veiklas.

Direktorė L. Antanavičienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje

Gruodžio 14 d. direktorė L. Antanavičienė dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame gerosios patirties sklaidos renginyje Tinklaveikos patirtys įtraukčiai švietime. Pristatytos vykdomos, numatomos veiklos įtraukčiai nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos lygmenimis: minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimas, universitetų ir mokyklų bendradarbiavimas, lyderystė ir bendradarbiavimas su Vaiko gerovės komisijomis, mobilumas, lankstumas, prieinamumas. Aptarti išorinio teminio vertinimo  į pagalbą mokykloms pasirengiant įgyvendinti įtraukųjį ugdymą – rezultatai.