Mokymai, kuriuose kviečiame dalyvauti

* * * * * * * * * 

 

2020 m. vaikų emocinės gerovės metai!

 

Atsižvelgiant į Jūsų (Tėvų, globėjų, specialistų) norus ir lūkesčius esant poreikiui organizuojamas paskaitų ciklas, kurio tikslas perduoti specialistų informaciją ir suteikti galimybę labiau pagilinti psichologines žinias šiomis temomis (paskaitas veda psichologė Inga Bareikienė):

 

·         Prieraišumas ir jo svarba tolimesnei vaiko raidai

·         Psichosocialinė asmenybės raida

·         Vaiką žalojantys elgesys

·         Kriziniai šeimos periodai

·         Saugaus ryšio kūrimas

 

Taip pat Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pagal poreikį gali pravesti paskaitas tėvams ugdymo įstaigose šiomis temomis:

 

                     ·         Iki mokyklinio amžiaus tarpsnio svarba tolimesnei vaiko raidai

                     ·         Aukšta vaiko savigarba – stiprios ir savarankiškos asmenybės pagrindas

 

(Paskaitas veda psichologė Diana Diržinskė).

 

Informacija teikiama tel. nr.: 8 443 20341. 

 

* * * * * * * * *

 

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI

 

Pozityvi tėvystė – tai vaikų auginimas, kuomet tėvai taiko efektyvius ir pagarbius vaikų elgesio įtakojimo būdus.

 

Pagrindiniai tėvų grupių tikslai:

 

ü  Suteikti tėvams/globėjams žinių apie pozityvią ir saugią tėvystę, mokyti veiksmingesnių būdų bendrauti su vaiku, atsiliepti į vaiko poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai vaiko raidai.

ü  Padėti jiems dalintis patirtimi, idėjomis ir problemų sprendimais.

(tėvai sužinos, kad ir kitos šeimos patiria sunkumų auklėdamos vaikus, gaus naujų idėjų, kaip spręsti iškylančias problemas)

ü   Tėvai bus supažindinti su  pagrindiniais tėvystės gebėjimais, kurios būtų galima taikyti namuose, auginant vaikus:

-pozityvesnio dėmesio rodymo ir gyrimo,

- daugiau alternatyvių būdų reaguoti į neigiamą elgesį (tokių kaip draudimas, ribų nustatymas koreguojančios instrukcijos ir atskyrimas).

ü  Suteikti informacijos, kur ieškoti pagalbos (tėvai gaus informacijos apie įvairius pagalbos šeimai būdus)

 

 

v  Mokymai nemokami (karantino metu mokymai vyksta individualiai nuotoliniu būdu) 

v  Grupės dydis  6-8 tėvai

v  Mokymų trukmė: 12 val.

v  Susitikimų laikas 17.30-19.00 val. (laikas gali būti koreguojamas, numatomi  6 susitikimai, vieną kartą savaitėje)

v  Mokymus veda socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė ir psichologė Inga Bareikienė

v  Registracija vykdoma ir informacija teikiama tel. nr.: 8 443 20341, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

* * * * * * * * *

 

ANKSTYVOSIOS INVERVENCIJOS PROGRAMA

 

Informacija apie pagalbą alkoholį ar narkotikus vartojantiems jaunuoliams

Mažeikių mieste

 

Ankstyvosios intervencijos programos tikslas – kiek galima ankščiau pastebėti ir laiku suteikti ankstyvosios intervencijos paslaugas bei pagalbą jaunuoliams, vartojantiems alkoholį ar narkotikus.

 

Ankstyvosios intervencijos programa yra skirta jaunuoliams (nuo 14 iki 21 metų amžiaus), kurie eksperimentuoja/nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus, bet neturi išreikštų priklausomybės požymių, ir kuriems:

·                                        netinka bendrosios prevencijos metodai;

·                                        nėra ilgo alkoholio ar narkotikų vartojimo sukeltų pasekmių;

·                                        per anksti taikyti gydymą dėl priklausomybės.

 

 

Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys dalys:

 

ü  Pradinis pokalbis (dalyvaujant jaunuoliui ir atstovams pagal įstatymą)

ü  8 val. trukmės praktiniai užsiėmimai grupėje

ü  Baigiamasis pokalbis

 

Dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje yra nemokamas ir konfidencialus. 

 

 

Norint patekti į Ankstyvosios intervencijos programą

Mažeikių mieste, galima kreiptis į:

 

Mažeikių r. pedagoginę psichologinę tarnybą         Mažeikių Visuomenės sveikatos biurą

Naftininkų g. 9, Mažeikiai (III aukštas)                       Naftininkų g. 9, Mažeikiai (IV aukštas)

Registracija vykdoma                                                   Registracija vykdoma

 

tel.nr. 8 (443) 20341                                                     tel.nr. 8 (443) 41499

 

 

 

 * * * * * * * * *

 

PROGRAMA „BIG BROTHERS BIG SISTERS“

 

Programą “Big Brothers Big Sisters” Mažeikių rajone vykdo specialistės iš Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos: socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė, psichologės Diana Ertenienė ir Inga Bareikienė.

 

Trumpai apie programą istoriją. „Big Brothers Big Sisters“ programa gimė 1904 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos pagrindiniai tikslai buvo padėti jauniems žmonėms, kurie gyvena socialiai apleisti, kuriems trūksta tvirto ir teigiamo suaugusio žmogaus pavyzdžio.

 

Į Lietuvą „Big Brothers Big Sisters“ programa atkeliavo 1995 metais. Lietuvoje šią programą inicijavo Atviros Lietuvos Fondas. Paramos vaikams centras pradėjo ją vykdyti Vilniuje. Šiuo metu programa sėkmingai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Kretingoje, Alytuje, Anykščiuose.

 

Programos esmė Būna, kad vaikams reikia juos išklausančio, suprantančio, palaikančio ir išmokančio, kaip elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose, žmogaus. „Big Brothers Big Sisters“ programoje tokiu žmogumi tampa programos savanoriai - Didieji Draugai.

 

Programos esmė - profesionaliai prižiūrima suaugusio ir 7-14 metų vaiko draugystė, kuri padeda vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrauti su kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi ir šalia esančiais.

 

Programos dalyviai kruopščiai atrenkami. Vaikui ir jo tėvams  (globėjams) atliekamas tinkamumo įvertinimas, vaikas lanko saugumo mokymus.Savanorisužpildo paraišką, yra kviečiamas interviu. Lanko 10 užsiėmimų mokymus

 

Kas gali būti savanoriu. Savanoriu gali būti vyresnis nei 18 metų žmogus, turintis pakankamai bendravimo su vaikais patirties, gebantis laikytis taisyklių ir  būti pakankamai lankstus naujose situacijose. Taip pat savanoris turi prisilaikyti visuomeninių normų ir būti geru pavyzdžiu vaikui,  pažymėti sveika pusiausvyra tarp pasitikėjimo savimi ir pasitikėjimo kitais.

 

Norime kreiptis į visus kurie neabejingi savanorystei:

 

Esi vyresnis nei 18 metų. ir turi 2 valandas per savaitę, kurias norėtum prasmingai praleisti?

“Big Brothers Big Sisters” programa siūlo Tau unikalią galimybę įgyti vertingos patirties ir realizuoti save padedant vaikui – tapti jo Didžiuoju draugu.

Savanoriu gali tapti kiekvienas nepriklausomai nuo savo patirties ir išsilavinimo, praėjęs atranką.

  

Jei susidomėjai  ir nori tapti savanoriu „Big Brother Big Sisters“ programoje, tavęs lauksime adresu:

 

Mažeikių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba         

Naftininkų g. 9, Mažeikiai (III aukštas), 9 kab. I-IV nuo 14.00-18.00                       

Registracija vykdoma                                                  

tel. nr.: 8 443 20341 

                                                                                       

 

 * * * * * * * * *

 

  

BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA

 

Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius.

 

Programos uždaviniai:

 

suteikti žinių apie skirtingo amžiaus vaikų raidos ypatumus ir poreikius, problemines vaikų ugdymo situacijas, jų įveikimo galimybes, pozityvius drausminimo būdus, vaikų ir tėvų teises, pareigas ir atsakomybę;

 

tobulinti tėvų bendravimo su vaikais įgūdžius, gebėjimą tinkamai suvokti vaikų poreikius ir numatyti jų tenkinimo galimybes;

 

formuoti nuostatą siekti pozityvių santykių šeimoje, skatinti sąmoningai rinktis ir taikyti tinkamus vaikų auklėjimo būdus.

 

Programoje nagrinėjamos temos:

 

Vaiko raidos ypatumai:  

 

Vaikystė, paauglystė: fizinė, emocinė, socialinė ir kognityvinė vaiko raida, svarbiausi vaiko ir paauglio poreikiai bei jų pokyčiai.

 

Suaugusio asmens ir vaiko psichologijos skirtumai ir dermės paieška.

 

2. Tarpasmeniniai santykiai šeimoje:    

 

Efektyvaus tarpusavio bendravimo prielaidos: savęs pažinimas, savo jausmų, emocijų,  atpažinimas ir valdymas, empatija, aktyvus klausymas.

 

Problemų sprendimas ir konfliktų valdymas.

 

Tėvų asmeninio pavyzdžio įtaka vaiko elgesiui ir asmenybės raidai.

 

Vaikų auklėjimo stiliai: atlaidus, valdingas, autoritetingas, atsiribojęs.

 

Vaikų netinkamo elgesio priežastys ir jo valdymo būdai.

 

Pozityvus drausminimas: ribų nustatymas, natūralios ir loginės pasekmės, skatinimas ir drausminimas.

Konkurencija tarp brolių ir seserų.

 

Tėvų vaidmuo kuriant pozityvų bendravimą šeimoje.

 

3. Probleminės vaiko ugdymo situacijos:

 

Smurto prieš vaikus rūšys, jo įtaka tolesnei vaiko raidai.

 

Vaikų ir paauglių delinkventinis elgesys: melavimas ir vagiliavimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir kt.

 

Vaikų mokymosi sunkumai, mokyklos nelankymas, bendravimo su bendraamžiais problemos ir kitos su mokykliniu gyvenimu susijusios problemos. Švietimo pagalbos teikimo vaikams galimybės.

 

Tėvų tarpusavio konfliktų bei skyrybų poveikis vaiko psichologinei gerovei. 

 

4. Informacija:

 

Mokymosi metodai. Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų darbus (karantino metu mokymai vyksta nuotoliniu būdu).

 

Programos trukmė: 20 valandų, 10 užsiėmimų (susitikimų) po 2 valandas.

 

Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.

Kursų kaina: 38 Eurai

Grupės dydis: 8 - 10  dalyvių

Registracija vykdoma ir informacija teikiama tel. nr.: 8 443 20341, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.