Mokymai, kuriuose kviečiame dalyvauti

* * * * * * * * *  

2021 m. PASKAITŲ CIKLAS!  

 

Atsižvelgiant į Jūsų (Tėvų, globėjų, specialistų) norus ir lūkesčius esant poreikiui organizuojamas nemokamas paskaitų ciklas, kurio tikslas perduoti specialistų informaciją ir suteikti galimybę labiau pagilinti psichologines žinias šiomis temomis:

 

ü  Vaiko psichosocialinė raida (Psichologė Inga Bareikienė).

ü  Prieraišumo įtaka tolesnei vaiko raida (Psichologė Inga Bareikienė).

ü  Socialinis nerimas (Psichologė Inga Bareikienė).

ü  Vaiką žalojantis elgesys (Psichologė Inga Bareikienė).

ü  Ankstyvojo amžiaus vaikų kalba (Logopedė, specialioji pedagogė Ingrida Burbienė).

ü  Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichoemocinė raida (Psichologė Diana Diržinskė).

ü  Kaip saugiai bendrauti virtualioje erdvėje? (Psichologė Diana Diržinskė).

ü Vaiko branda, ruošiantis į pirmą klasę (Psichologė Diana Diržinskė, specialioji pedagogė Ingrida Burbienė). 

 

Taip pat Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pagal poreikį gali pravesti paskaitas ugdymo įstaigose šiomis temomis:

 

ü  Kaip atpažinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. Pagalbos ugdymosi procese galimybės. (Psichologė Diana Diržinskė, specialioji pedagogė Ingrida Burbienė). 

ü  Pirminis ir pakartotinis vaiko vertinimas VGK. Dokumentacijos pildymas. (Psichologė Diana Diržinskė, specialioji pedagogė Ingrida Burbienė). 

ü    Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichoemocinė raida (Psichologė Diana Diržinskė).

 

Paskaitos nemokamos. Trukmė iki 1 val. 30 min.

Informacija teikiama tel. nr.: 8 443 20341. 

 

* * * * * * * * *  

Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų psichologams teikiamos individualios supervizijos telefonu ir vaizdo pokalbiais.

Supervizijas veda III kvalifikacinės kategorijos psichologė, grupinės psichoterapijos specialistė, edukologijos magistrė Diana Diržinskė.

Kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

* * * * * * * * *

 

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI 

 

Mokymai skirti tėvams, auginantiems 3-10 metų vaikus. Vaiko poreikių ir elgesio supratimas padeda tėvams sėkmingai jiems atliepti, įgyti reikalingų įgūdžių, padedančių ne tik reguliuoti vaiko elgesį, bet ir kurti ilgalaikius tarpusavio pagarba paremtus santykius.

 

Mokymų tikslas – suteikti tėvams/globėjams žinių ir praktinių įgūdžių, padėsiančių labiau suprasti savo vaikų netinkamo elgesio priežastis, efektyvius būdus saugiai ir pozityviai drausminti vaikus, kurti gerą ryšį su vaiku, suprasti vaikų ir savo jausmus bei juos valdyti sudėtingose situacijose, naudoti metodus užkertančius kelią netinkamam vaikų elgesiui. 

Trukmė: 6 užsiėmimų ciklas. Grupės dydis  6-8 tėvai

 

Mokymų temos:  

· vaiko raida ir elgesys;

· geresnio ryšio su vaiku kūrimas;

· jausmų supratimas ir valdymas;

· pozityvi disciplina.

Mokymus veda socialinė pedagogė Vilma Šinkevičienė.

 

Mokymai nemokami. Karantino metu mokymai organizuojami nuotoliniu būdu, laikas derinamas su tėvais.

 

Registracija vykdoma nuolat  tel. : 8 443 20341, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

* * * * * * * * * 

 

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

 

 (karantino metu nevykdoma)

 

Ankstyvosios intervencijos programos tikslas – kiek galima ankščiau pastebėti ir laiku suteikti ankstyvosios intervencijos paslaugas bei pagalbą jaunuoliams, vartojantiems alkoholį ar narkotikus.

Ankstyvosios intervencijos programa yra skirta jaunuoliams (nuo 14 iki 21 metų amžiaus), kurie eksperimentuoja/nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus, bet neturi išreikštų priklausomybės požymių, ir kuriems:

ü  netinka bendrosios prevencijos metodai;

ü  nėra ilgo alkoholio ar narkotikų vartojimo sukeltų pasekmių;

ü   per anksti taikyti gydymą dėl priklausomybės.

  

Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys dalys:

ü  Pradinis pokalbis (dalyvaujant jaunuoliui ir atstovams pagal įstatymą)

ü  8 val. trukmės praktiniai užsiėmimai grupėje

ü  Baigiamasis pokalbis

 

Dalyvavimas Ankstyvosios intervencijos programoje yra nemokamas ir konfidencialus.

Norint patekti į Ankstyvosios intervencijos programą Mažeikių mieste, galima kreiptis į:

 

Mažeikių r. pedagoginę psichologinę tarnybą         Mažeikių Visuomenės sveikatos biurą

Naftininkų g. 9, Mažeikiai (III aukštas)                       Naftininkų g. 9, Mažeikiai (IV aukštas)

Registracija vykdoma                                                   Registracija vykdoma 

tel.nr. 8 (443) 20341                                                     tel.nr. 8 (443) 41499

 

 

 

 * * * * * * * * 

 

BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA 

 

Programa skirta tėvams pagal teismo nutarimą, kuriame skirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti kursuose

Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

Programos uždaviniai:

ü suteikti žinių apie skirtingo amžiaus vaikų raidos ypatumus ir poreikius, problemines vaikų ugdymo situacijas, jų įveikimo galimybes, pozityvius drausminimo būdus, vaikų ir tėvų teises, pareigas ir atsakomybę;

ü  tobulinti tėvų bendravimo su vaikais įgūdžius, gebėjimą tinkamai suvokti vaikų poreikius ir numatyti jų tenkinimo galimybes;

ü  formuoti nuostatą siekti pozityvių santykių šeimoje, skatinti sąmoningai rinktis ir taikyti tinkamus vaikų auklėjimo būdus.

 

Programoje nagrinėjamos temos:

 

1. Vaiko raidos ypatumai:

 

ü  Vaikystė, paauglystė: fizinė, emocinė, socialinė ir kognityvinė vaiko raida, svarbiausi vaiko ir paauglio poreikiai bei jų pokyčiai.

ü  Suaugusio asmens ir vaiko psichologijos skirtumai ir dermės paieška.

 

2. Tarpasmeniniai santykiai šeimoje:    

 

ü  Efektyvaus tarpusavio bendravimo prielaidos: savęs pažinimas, savo jausmų, emocijų,  atpažinimas ir valdymas, empatija, aktyvus klausymas.

ü  Problemų sprendimas ir konfliktų valdymas.

ü  Tėvų asmeninio pavyzdžio įtaka vaiko elgesiui ir asmenybės raidai.

ü  Vaikų auklėjimo stiliai: atlaidus, valdingas, autoritetingas, atsiribojęs.

ü  Vaikų netinkamo elgesio priežastys ir jo valdymo būdai.

ü  Pozityvus drausminimas: ribų nustatymas, natūralios ir loginės pasekmės, skatinimas ir drausminimas.

ü  Konkurencija tarp brolių ir seserų.

ü  Tėvų vaidmuo kuriant pozityvų bendravimą šeimoje.

 

3. Probleminės vaiko ugdymo situacijos:

 

ü  Smurto prieš vaikus rūšys, jo įtaka tolesnei vaiko raidai.

ü  Vaikų ir paauglių delinkventinis elgesys: melavimas ir vagiliavimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir kt.

ü  Vaikų mokymosi sunkumai, mokyklos nelankymas, bendravimo su bendraamžiais problemos ir kitos su mokykliniu gyvenimu susijusios problemos. Švietimo pagalbos teikimo vaikams galimybės.

ü  Tėvų tarpusavio konfliktų bei skyrybų poveikis vaiko psichologinei gerovei.

 

4. Informacija:

 

v  Programos trukmė: 20 valandų, 10 užsiėmimų (susitikimų) po 2 valandas.

v  Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.

v  Kursų kaina: 38 Eurai

v  Registracija vykdoma ir informacija teikiama tel. 8 443 20341, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 * * * * * * * * *

 

SAUGAUS PRIERAIŠUMO (SAFE) MOKYMAI BESILAUKIANTIEMS TĖVAMS

 

Nuo pirmųjų kūdikio ir motinos santykių priklauso ne tik vaiko fizinė, pažintinė bei emocinė raida, bet ir gebėjimas užmegzti bei palaikyti vėlesnius santykius per visą gyvenimą...

Šių mokymų tikslas mokyti tėvus, kad būtų išvengta su prieraišumo problemomis susijusių sutrikimų bei būtų išvengta iš kartos į kartą perduodamos traumuojančios patirties.

Mokymų programoje skiriamas dėmesys tėvų prieraišumo stiliui išsiaiškinti, nesąmoningiems lūkesčiams, baimėms įsisąmoninti. Mokoma atpažinti ir teisingai interpretuoti vaiko siunčiamus signalus ir tinkamai į juos reaguoti.

Supažindinama su vaiko psichinio vystymosi periodais, raidos uždaviniais. Aptariama ir tai, kaip patikimai paruošti vaiką ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymui, mokyklai. Programoje skiriamas dėmesys poros santykiams pasikeitimų periodu, bendravimui trise. Mokoma atsipalaidavimo pratimų. Kiekvieno susitikimo metu grupėje turėsite galimybę pasidalinti patyrimu, pokyčiais, jausmais ir išgyvenimais, atsakyti į iškilusius klausimu.

v  Registracija vykdoma ir informacija teikiama tel. 8 443 20341, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.