SPECIALISTAI

Administracija:

     Salvinija Lukšienė - direktorė (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose).  Gyvenimo aprašymas

     Jurgita Radeckienė - L. e. p. direktorė, specialistė tarpinstituciniam bendradarbiavimui. 

 

  • Indrė Riaukienė - vyr. buhalterė
  • Kristina Savickaitė pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams
  • Liudvika Pukštienė - sekretorė

 

PPT specialistai:                

      Diana Diržinskė psichologė                                  

      Inga Bareikienė psichologė

     Salvinija Lukšienė psichologė  (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

     Vilma Šinkevičienė - socialinė pedagogė

     Audronė Neniškytė - logopedė 

     Ingrida Burbienė - logopedė, specialioji pedagogė

 

  • Rita Raustienė - specialioji pedagogė