SPECIALISTAI

    Direktorė Lina Antanavičienė

 

Administracijos darbuotojai:

  • Jurgita Radeckienė - specialistė tarpinstituciniam bendradarbiavimui (vaiko priežiūros atostogose iki 2023-04-04)
  • Indrė Riaukienė - vyr. buhalterė
  • Kristina Savickaitė pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams
  • Liudvika Pukštienė - sekretorė 

 

 

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai:   

      Diana Diržinskė psichologė                                  

      Inga Bareikienė psichologė

     Vilma Šinkevičienė - socialinė pedagogė

     Audronė Neniškytė - logopedė 

     Ingrida Burbienė - logopedė, specialioji pedagogė

     Rita Raustienė - specialioji pedagogė