2021 m. Mažeikių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo suteiktos mokamos paslaugos

 

 

Mokamų paslaugų suteikta už 941,26 Eur, iš jų:

 

 

49 logopedo konsultacijos, individualios / korekcinės logopedinės pratybos – 354,76 Eur

 

30 psichologo konsultacijų – 217,26 Eur

 

2 mokymai/kursai – 369,24 Eur, iš jų:

 

  •  Seminaras „Perdegimo sindromas: grėsmės ir galimybės įveikti“  – 65,16 Eur

 

  •  Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojo padėjėjo programa“ – 304,08 Eur