Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų vidutinis 2022 metų I ketvirčio  darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2021 metų vidurkis

2022 metų I ketvirčio vidurkis

Direktorė

1

2434

3025

Sekretorė

1

*

*

Pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

1

*

*

Vyresnysis buhalteris

1

675

624

Metodininkas specialusis pedagogas

2

1593

2010

Metodininkas logopedas

2

1619

1812

Metodininkas socialinis pedagogas

1

1547

1977

Psichologas

2

1757

2079

Specialistas tarpinstituciniam bendradarbiavimui

1

*

*

Valytojas

1

272

292

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.