Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 

Vienodas pareigas einančių darbuotojų vidutinis 2022 metų II ketvirčio  darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2021 metų vidurkis

2022 metų II ketvirčio vidurkis

Direktorius

1

*

*

Sekretorius

1

*

*

Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

1

*

*

Vyresnysis buhalteris

1

675

639

Metodininkas specialusis pedagogas

2

1593

2016

Metodininkas logopedas

2

1619

2016

Metodininkas socialinis pedagogas

1

1547

2000

Psichologas

2

1757

2224

Specialistas tarpinstituciniam bendradarbiavimui

1

*

*

Valytojas

1

272

292

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.