Apie mus

 

Rekomenduojame perskaityti:

 

Rekomendacijos kaip kalbėti su vaikais apie koronavirusą (COVID-19)? 

Socialinė istorija apie koronavirusą autistiškiems vaikams

 

  

Mažeikių r. PPT teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą  vaikams nuo gimimo iki 18 metų (besimokantiems pagal individualizuotą ugdymo programą iki 21 m.), konsultuoja jų tėvus, globėjus bei pedagogus.Mažeikių r. pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1995 m. Nuo 2005 m.  ji veikia kaip savarankiška savivaldybės biudžetinė švietimo pagalbos įstaiga, teikianti nemokamas paslaugas, numatytas Savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose. 


 

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos sritys:

 

 Mokinių (vaikų), tėvų (globėjų) pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų konsultavimas.

 Psichologo, specialiojo pedagogo (logopedo, specialiojo pedagogo) ir socialinio pedagogo pagalba mokiniams (vaikams).

 Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas.

 Mokinių (vaikų) psichologinis ir pedagoginis įvertinimas, ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų ugdymui teikimas.

 Prevencinė veikla.

 Švietėjiška veikla.

 

 

Į Mažeikių rajono pedagoginę psichologinę tarnybą gali kreiptis:

 

 

  • vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai); 
  • pats vaikas;
  • pedagogai, kuriems kyla problemų dirbant su vaiku. 

 

REGISTRACIJA:

Dėl psichologo konsultacijų ir pedagoginio psichologinio įvertinimo reikia registruotis iš anksto tel.: 8 (443) 203 41. 

I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45 (Pietų pertrauka 12.00-12.45).