Apie mus

 
Mažeikių r. pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1995 m. Nuo 2005 m.  ji veikia kaip savarankiška savivaldybės biudžetinė švietimo pagalbos įstaiga, teikianti paslaugas, numatytas Savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose. 

Mažeikių r. PPT teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą  vaikams nuo gimimo iki 18 metų (besimokantiems pagal individualizuotą ugdymo programą iki 21 m.), konsultuoja jų tėvus, globėjus bei pedagogus. Į PPT gali kreiptis:

  • vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai); 
  • pats vaikas;
  • pedagogai, kuriems kyla problemų dirbant su vaiku. 

REGISTRACIJA:

Dėl psichologo konsultacijų ir pedagoginio psichologinio įvertinimo reikia registruotis iš anksto. Registruojama darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00. Telefonas: 8 (443) 203 41. Naftininkų g. 9, Mažeikiai.